ถาดผลไม้

ถาดผลไม้
  • สั่งจัดส่งฟรีจากร้านอาหารตั้งแต่ 1,000 บาท !
  • สั่งรถกระบะพร้อมส่วนลด 15% จากร้านอาหาร!
  • สั่งจากบริกรในร้านอาหาร!

ความหลากหลายของผลไม้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล

รถเข็น

ตะกร้าว่างเปล่า